Ulcus betekenis

ulcus betekenis

Levonorgestrel (voorkeur) ( Norlevo ) - 2 tabletten 750µg levonorgestrel - innemen met tussenpoos van 12 uur - eerste tablet liefst 12 uur na de coïtus: faalkans is dan 0,5, maar mag tot 72u na coïtus - bijwerkingen: misselijkheid, braken: best anti-emeticum half uur voor. 2x2 methode (Yuzpe) - 2x2 tabletten met 50µg ethinylestradiol en 250µg levonorgestrel - meer bijwerkingen dan eerste methode: misselijkheid, braken Binnen de 5 dagen na coïtus. Morning-afterspiraaltje (enkel koperhoudende geschikt ) - binnen 5 dagen na coïtus inbrengen: klik hier - zwangerschapskans vrijwel 0 Tot 12de week na coïtus ( 14de week na laatste regels zuigcurettage - verwijzing! screening op Chlamydia - behandel met Metronidazol 3x500mg 10dd na de 12de week tot aan bevalling - prostaglandines (samentrekken baarmoeder) - hypertone oplossing - dilatatie en embryotomie - hyperotomie verwijzing! Het Spiraaltje (gelijknamige nhg standaard koperhoudend levonorgestrel-afgevend (Mirena) Werking - gaat innesteling van vrucht in baarmoeder tegen - onmiddellijk na plaatsing effectief, tot verwijdering (mits een week voor verwijdering geen coïtus plaatsvond) - atrofie door progesteron voorkomt innesteling van bevruchte eicel - vorming van dik. Relatieve: * bekende vormafwijkingen van het cavum uteri; * intermenstrueel bloedverlies zonder bekende oorzaak; * laatst bekende cervixcytologie afwijkend (Pap 3A of hoger * pid, eug of operatie aan de tubae in de anamnese; * eerdere totale expulsie van een spiraaltje of zwangerschap bij gebruik.

Antibiotica: - berust op casuïstische buikspieren mededelingen in de literatuur ananas - vooral met penicilline, tetracycline, erythromycine, cefalosporine, metronidazole - condoom tot 7 dagen na laatste antibioticapil - indien aan einde van cyclus:. Andere: * vertraagde onttrekkingsbloeding, maar geen ZS: itraconazole, fluconazole, terbutiline * geen interactie: lasoprazole, pantoprazole, antimalariamiddelen, orlistat, nitrofurantoïne, ranitidine, cimitedine, antacida, sint-janskruid Adviezen bij een gemiste pil bij sexueel actieve vrouwen: Adviezen bij vergeten pil Minder dan 12 uur geleden: - vergeten pil onmiddellijk innemen. Week 3 (dag 15-21) methode 1 * stop pilstrip * herstart nieuwe pilstrip na maximaal 7 pilvrije dagen (dus inclusief de dagen waarop de pil vergeten was) * geen bijkomende maatregelen methode 2 * zonder stopweek doorgaan met nieuwe strip * geen bijkomende maatregelen opmerking. Indien enkele dagen braken of diarree: andere anticonceptiemaatregelen tot einde van strip Opmerking : bij nuvaring geeft braken, diarree en inname van breedspectrum ab geen verlies van betrouwbaarheid! Anticonceptie na een bevalling Borstvoeding Flesvoeding veiligheid bij volledige borstvoeding met max 4-6 uur tussen de voedingen: tot 6 maanden relatief veilig anticonceptivum, mits geen vaginaal bloedverlies (risico op zs 2) niet veilig Start anticonceptivum Risico acceptabel: Pas bij de eerste bijvoeding, vanaf 3-4 maanden. Sinds 1991 is de wet van kracht. Abortus staat nog steeds in het strafwetboek vermeld, maar is niet strafbaar als aan volgende voorwaarden is voldaan: -de vrouw moet zich door de zwangerschap in een noodsituatie bevinden -de zwangerschap mag slechts 12 weken gevorderd zijn -tussen de eerste consultatie en de eigenlijke ingreep. als de zwangerschap een ernstig gevaar is voor de vrouw, of - als op het moment van de diagnose herkend wordt dat het kind dat geboren zal worden zal lijden aan een ongeneeslijke, uiterst zware kwaal. Daarbij moet een advies van een tweede arts worden gevraagd. Methodes: Tijdstip Methode Opmerkingen Onmiddellijk na coïtus: liefst 12 uur na coïtus tot max 72 uur na conceptie.

ulcus betekenis
, maar pop's, iud, inplant, sterilisatie. Postpartum: zie ook hier - geen borstvoeding: zelfde pil 3w postpartum - wel borstvoeding: zelfde pil 6w postpartum, maar liefst minipil; na 6m dan combinatiepil;. Rokers met bijkomend risico (hypertensie, diabetes, gestoorde lipiden - geen pil!, maar pop's, iud, inplant, sterilisatie beleid bij nevenwerkingen van en interacties met  de pil nevenwerking Opmerkingen. Doorbraakbloedingen: - spotting: drie maanden wachten met starten van nieuwe pil - trifasische oac zijn niet beter dan monofasische oac - frequentie van spotting verhoogt bij verlagen van de pil - voornaamste oorzaken: slechte compliance, roken, chlamydia : indien uitgesloten - hormonaal - r/tijdens doorbraakbloeding. Mineure nevenwerkingen: - hoofdpijn neemt af bij langer gebruik: Indien telkens in pilvrije week: R/ Aacifemine 2-4mg per dag gedurende pilvrije we - nausea verminderen door pil met voedsel of na de maaltijd in te nemen. verminderd libido is niet bewezen. Pil en kanker: - inductie goedaardige levertumoren (rr 2 in sommige studies) - inhibitie endometriumcarcinoom (RR.5) tot 10 jaar na pilstop - inhibitie ovariumcarcinoom (RR.5) tot 10 jaar na pilstop - inductie cervixcarcinoom (RR.3 tot.8) - borstcarcinoom controversieel. Interacties met geneesmiddelen. Anti-epileptica: - medicatie met leverenzyminductie: fenytoïne ( Diphantoïne fenobarbital ( Gardenal carbamazepine ( Tegretol primidon ( Mysoline ) en - indien pilwens: 50-pil gebruiken * Steeds 4 strips na elkaar gebruiken, waarna 5 dagen geen pil wordt geslikt * Indien doorbraakbloedingen: sub-50 pil toevoegen. Tuberculostatica: - medicatie met leverenzyminductie: rifampicine ( Rifadine ) - combinatie onmogelijk!
ulcus betekenis


Verhaeghe, nhg standaard 'hormonale anticonceptie algemene contra-indicaties: - actuele veneuze trombo-embolische aandoening - onverklaard vaginaal bloedverlies - progestageenafhankelijke tumoren, zoals borstcarcinoom - ernstige leverfunctiestoornissen overzicht progestagenen-alleen: nevenwerkingen en nadelen voordelen en indicaties de prikpil (Depo-Provera) - intramusculaire injectie 150mg medroxy-progesteronacetaat - ideale reële pearl.1. (75 µg/dag) - ideale pearl 1 ; reële 15 - moeten dagelijks, zonder stoppen ingenomen - noodoplossingen bij pil vergeten want: - onmiddellijk en volledig reversiebel - werking: invloed op buikje cervicaal slijm en endometrium, maar enkel desogestrel (75µg) extra invloed op lh meer ezs! Strikt innameschema bloedingen onregelmatig en onvoorspelbaar acne kan persisteren, verergeren of de novo optreden V: geen significante metabole gevolgen i spontaan verminderde vruchtbaarheid zoals (a) bij borstvoeding; (b) vrouwen 40 jaar die medicatie stipt zullen innemen contra-indicaties of nevenwerkingen met oc hormoon-spiraaltje (Mirena) klik hier. Inname combineren met tandenpoetsen - bijsluiter goed lezen - informeren over correct handelen bij gemiste pil keuze van pil: jonger dan 35 jaar: ouder dan 35 jaar:. Algemeen: - combinatiepil met 35µg ee en 2de generatieprogestageen (levonorgestrel, norgestimaat) :. Microgynon 30, cilest, neogynon, neo-stediril, Stediril-30 - indien reeds op 3de generatiepil (gestodeen, desogestrel) - verderzetten:. Femodene, harmonet, marvelon, meliane, mercilon, minulet - rookstop is essentieel, maar roken is geen reden om niet te starten met de pil. opmerking: 3de generatie: risico op veneuze trombo-embolieën 2x zo hoog dan bij 2de generatiepillen. Niet rokers: - combinatiepil met 35µg ee, 2de generatie - indien reeds op 3de generatie - verderzetten.

Ulcus Pepticum betekenis en definitie


Secundaire vormen: - trauma ter hoogte van het locomotorisch apparaat, inclusief heelkunde: 50 - niet-traumatische aandoeningen van het locomotorisch apparaat: infecties (flegmonen flebitis, arteriële trombose, eczema, tendinitis, bursitis, jicht, veneuze insufficiëntie. neurogene aandoeningen * Centraal: hersenbloeding, -trauma, infectie, cva met hemiplegie, : 10 * Perifeer: hernia met wortelcompressie, tumor, carpal tunnel, traumata, zona, - viscerale aandoeningen * Cardiale ziekten: hartinfarct (10-20 angor (1) * Pneumologie: tbc, medicatie voor tbc, bronchiale tumoren. metabole of hormonale factoren. diabetes (6) * Lipidenstoornis: hypertriglyceridemie * Hyperthyroïdie (4) * Zwangerschap: derde trimester - medicamenteuze oorzaken * Tuberculostatica: isoniazide * Barbituraten - psychogene vormen: nog niet goed onderzocht - meervoudig uitlokkende factoren Specifiek voor de cva patiënt Specifieke factoren die traumata bij de cva patiënt.  Er ontstaat tevens een hyperexcitatie ter hoogte van de kernen van de tractus spinothalamicus (pijn en temperatuurszin).  De toenemende opstijgende pijnimpulsen (tractus spinothalamicus) verwekken een ontregeling van de hogere centra: hierdoor wordt de pathologische algodystrofische reflex nog meer in de hand gewerkt.  Eenmaal deze ontregeling van het autonoom zenuwstelsel aan de gang is, blijkt er een langdurige ontregeling te bestaan: vicieuze cirkel, sneeuwbaleffect. De vasculaire fenomenen bij rad: - Hemodynamische afwijkingen liggen aan de oorsprong van de algodystrofische symptomen, ten gevolge van de verstoring van autonome innervatie van bloedvaten: bij rad voornamelijk een functiestoornis ter hoogte van de microcirculatie - In het bot bestaan metarteriolen met precapillaire sfincters en directe.

ulcus betekenis

Voor 2 weken paracetamol middelen (4 dd, max. 4000 mg per dag. Tweede keus of bij onvoldoende resultaat: ibuprofen (3 dd, max. 2400 mg per dag diclofenac (3 dd, max. 150 mg per dag) of naproxen (2 dd, maximaal 1000 mg per dag - bij verbetering met 1-2 weken verlengen - bij onvoldoende verbetering: infiltratie controles Instrueer patiënt terug te komen: - bij ernstige pijn - als klachten niet zijn verminderd: na 2 weken (want. Aertgeerts, itw2, 2003) Indicatie - arthritis, - capsulitis Contra-indicaties - antistollingstherapie (stop 10 dagen Marcoumar (fraxi als vervanging) - nooit septische arthritis - diabetes (relatieve ci) (gezien glycemiestijging oiv corticoïden) Producten Diprophos, kenacort. Al of niet met locaal anestheticum; 1 ml triamcinolonacetonide ( Kenacort ) 40 mg/ml (1 amp) (eventueel plus 2 ml lidocaine 20 mg/ml) Materiaal groene intramusculaire naald Laten terugkomen weken (2de en 3de enkel indien nodig!) Maximaal 4 intra-articulaire injecties per jaar (anders kraakbeendestructie) Plaats.

Subacromiaal: naald 5 cm; prik circa 2 cm onder midden laterale rand acromion; voer op tot ruim onder acromion (dus via de deltoïdeus). Glenohumeraal: - ventrale benadering: * hand in supinatie op schoot (zittende patiënt) * ventraal processus coracoïdeus zoeken * 1 cm naar buiten en 2 cm naar beneden * loodrecht op de huid - dorsale benadering: (veiliger) * Achterste oksellijn tot aan spina scapulae (wordt verderop. Schouderhandsyndroom - reflexalgoneurodystrofie definities Osteodystrofie van Sudeck, schouderhandsyndroom, algodystrofie, reflexalgoneurodystrofie, reflex: oorsprong fysiologische alteraties in de autonome sympathische reflexboog algodystrofie: trofische stoornissen met pijn. Epidemiologie incidentie de incidentie bij de hemiplegiepatiën t is zowat de hoogste van alle ziektetoestanden waarbij rad wordt beschreven: gaande van.5 tot 25 (1,2) voorkomen - eerste symptomen verschijnen nog niet in de eerste maand, maar meestal tussen de tweede en derde maand. Oorzakelijke factoren (5,6) Algemeen. Primaire vormen: geen oorzaak gekend: 25 (3).

Efflorescenties vertaald naar differentiele diagnose

Differentiële diagnose: Cervicaal radiculair syndroom heftige uitstralende pijn en tintelingen in de arm of hand, samenhangend met nekbewegingen reumatoïde artritis gewrichtsklachten elders, reumatoïde atritis in de voorgeschiedenis, tekenen van synovitis (warmte, koorts) Polymyalgia reumatica dubbelzijdige schouderklachten in combinatie met pijn en stijfheid van de bekkengordel. Nachtrust (liggen op aangedane kant niet mogelijk dagelijks functioneren - nekpijn in rust, bij bewegen Klinisch onderzoek: klik hier huisartsenstage hoeilaart: - indien pijn bij (bijna) alle (actieve en passieve) bewegingen: dit is een goed teken, want alle spieren en ligamenten kunnen nooit tesamen gescheurd. Dit is een teken van algemene overbelasting van de schouder. indien geen pijn bij abductie: geen scheur in supraspinatus (een scheur zou een oedemateuze pees geven die schuurt onder wandelen het acromion bij abductie). Nhg standaarden: - inspectie: lokalisatie van de pijn - bewegingsonderzoek schouder: * actieve abductie (laat gestrekte arm zijwaarts heffen tot naast hoofd beperkt, pijnlijk, painful arc? passieve abductie (omvat arm ter hoogte van elleboog en til gestrekte arm zijwaarts op tot naast hoofd beperkt, pijnlijk? passieve exorotatie (omvat onderarm ter hoogte van pols, fixeer elleboog, buig arm 90 roteer naar buiten beperkt, pijnlijk? indien bewegingsonderzoek schouder niet afwijkend: bewegingsonderzoek nek: actieve anteflexie, retroflexie, rotaties en lateroflexie naar links en rechts: pijnlijk, beperkt, uitstraling? Aanvullend onderzoek röntgenfoto, echo: niet zinvol Beleid: Prognose gunstige prognose bij: - heftige en kort bestaande klachten bij eerste consult - klachten onstaan na ongebruikelijke bezigheden - klachten onstaan na licht trauma Adviezen - bij heftige klachten: * pas dagelijkse activiteiten voor korte tijd aan;.

ulcus betekenis

Hiaat - 14 definities - encyclo

Fractuur RX: longen: meta; multipele lokalis., osteolyse of densiteit bloed: omzetten fosfatase radiotherapie: pijn-vermindering en leven verlengen hormonenR pijn bij borst- en pros-taat-metastasen preventieve osteo-synthese differentieel diagnose van rachitis: Rachitis:. Door ca-gebrek: - verworven: * Malabsorptie coeliakie mucoviscidose * ca gebrek * Vitamine d gebrek * Chronische leveraandoeningen - genetisch: * 1 alfa oh deficiëntie * Vitamine d resistentie / Vit D receptor mutatie. Door P gebrek: - verworven: * tar: Tumor Associated Rickets * Fosfaatarme voeding * Fosfaat malabsorptie - genetisch: * Familiale fosfaatdiabetes * X-linked * Autosomaal Dominante hypofosfatische rachitis * Autosomaal Recessieve hypofosfatische rachitis. Door ca en P gebrek: - syndroom van Fanconi: renaal syndroom: glucofosfoaminoacidurie: 13 etiologieën (Wilson, cadmium, cystinosis) Dermatomen bovenste lidmaat: (bron: Sobotta deel. 219) klik op de figuur voor ware grootte opmerking: bovenkant scapula d3 Onderkant scapula d6 Dermatomen benen bij uitstraling van rugpijn: (Bron: Sobotta deel. 345) klik op de figuur voor ware grootte Schouderklachten: Powerpoint-presentaties: Schouderpijn in de huisartsenpraktijk: start show stop show voorbeeldcasus van Rotatorcuff-letsel: start show stop show cave: Let op verschil tussen extrinsieke (door gerefereede pijn (hart, galblaas, longtop, diafragma) of door radiculaire of pseudoradiculaire pijn (cwz. Schouderklachten Anatomie rotator Cuff:. Rotator cuff: de spieren: Indeling: Definitie betekenis Zonder passieve bewegingsbeperking - pijn tijdens of aan het eind van een bewegingstraject, in de meeste gevallen de actieve en/of passieve abductie, zonder een beperking van de bewegingsuitslag 'painful arc' - aantasting van een of meerdere structuren.

Orthopedie: (bron: Cursus Orthopedie 2002, huisartsenstage hoeilaart, 2002, pokc 2002, nhg standaarden Schouder, cursus reumatologie 2001, nhg, standaarden lage rugpijn en enkeldistorsio, cursus Ongevalsleer, Prof. Broos, 2000, cursus hag marleen Brems pathogenese. Etiologie voorkomen, klinisch beeld, diagnose, behandeling. Osteo-porose te weinig matrix normale wijze gecalcifieerd. Hyper-thyroïdie, hypogonadisme, hyperprolactine. Primaire vaag, rugpijn kyfose kan ook zonder symptomen femur: seniel bloed: alle biolo-gische onder-zoekingen normaal, rX: densiteit, codfish, preventie. Ca en Vit d, oestrogenen, calcitonine, biphos-phonaten. Fluoriden, osteo-malacie genoeg matrix te weinig gecalcifieerd primaire of secundaire avitaminose D: chronische pancre-atitis, steatorrhee; renale acidose laat: schietende pijnen spierzwakte misvormingen bloed: ca, fosfa-tase rx: Milkman-looser causaal: toedienen van Vit d, proteïnen, ca protectie van de beenderen paget sterke botafbraak met botopbouw: vallen mozaïekbeeld: nieuw. Fractuur sarcoma pijn bloed: fosfatase rx: cortex breed; wollen schedel osteotomie (calcitonine, biphos-phonaten) reckling-hausen geen systeem-ziekte, geen bottumor neurofibromen café-au-lait, scoliose, pseudo-artrose tibia labo klinisch beeld RX: cystische opklaringen in bot multipel myeloom monoclonale gammopathie tss 40 60 jaar pijnen in rug en thorax gewichtsverlies.

Helicobacter pylori eradicatie associatie gastro bornem

Gynaecologie/verloskunde (bron: cursus gynaecologie en endocrinologie, prof. Verhaeghe, 2001, cursus Contraceptie en, gynaecologische endocrinologie, prof. Verhaeghe, 2001, wvvh, nhg standaarden pearl Index: ideale en reële van contraceptieve methoden: Methode. Ideale, reële, geen contraceptie 85 85, natuurlijke familieplanning of 1 - 10 of 20 - kalender 9 - temperatuur 1 - mucus-methode 3 - sympto-thermisch 2, coïtus interruptus 4 18, condoom (man) 2 12, iucd. Hormonale contraceptie - pil 1 3 - prikpil 1 1 - implantpil eiwitrijk 0? minipil 1 1 - 10, sterilisatie - vasectomie 1 1 - tubaligatuur 1 1 Werking van oestrogeen en progesteron: op het reproductieve systeem vulva labia beter doorbloed en prominenter Vagina oppervlakkige cellen bacillen van Döderlein, opstapeling van glycogeen, zure vaginale ph, verbeterde doorbloeding, epitheel. verhoging hartdebiet. Verbeteren insulinegevoeligheid Bloedvaten: vasomotorische stabiliteit gi-stelsel: pyrosis, slechte vertering, obstipatie urinair stelsel: fysiologische hydroureteronefrose Bloedvaten: varices en hemorrhoïden Bot sluiten groeikraakbeenschijven piekbotmassa dempen botafbraak hersenen cognitieve functies mental tonic effect depressie verbeteren verhogen basale t stimuleren ademhalingsfrequentie stimuleren van de eetlust sedatief (hypnotisch) effect Hepatische.

Ulcus betekenis
Rated 4/5 based on 600 reviews
Recensies voor het bericht ulcus betekenis

 1. Uhyxa hij schrijft:

  Prolactinoom lactatie medicamenteus  . Standafwijkingen tenen: RF: verstoring spierevenwicht voet door onjuist schoeisel, trauma, dm, behandeling conservatief mogelijk indien nog flexibel: goed schoeisel (voldoende wijde voorvoet zoals bergschoen, geen hak, in middag kopen want dan voeten dikst voetmassage om gewrichten soepel te houden, eelt/likdoorns behandelen (evt druk wegnemen met. Terug Infectie (gastrointestinaal) gastroenteritis toxinen Ontsteking (gastrointestinaal) gastritis/ulcus hepatitis cholecystitis pancreatitis appendicitis peritonitis Obstructie/ileus neurologisch vestibulair (o.a.

 2. Uruka hij schrijft:

  V d 0,7 l/kg. Bij volwassen idem, echter meer onderzoek naar veroorzakende standafwijking voet. Alleen bij gehospitaliseerde patiënten onder bewaking zonodig verhogen tot 100120 mg per dag.

 3. Dusevuf hij schrijft:

  Hele dag moe: vaak angststoornis. Goedaardige variant is donderslaghoofdpijn. Op tenen staan en/of passief hallux strekken: herstel soepele platvoet.

 4. Apifewij hij schrijft:

  Verder geen betekenis Alarmsymptomen Aanwijzingen maligniteit Aandachtspunten anamnese Prostatisme: hesistatie, residugevoel, zwakke straal, persen bij micte, nadruppelen, pollakisurie. Bijkomende symptomen: atrofie, instabiliteit (oprekking banden door repeterende zwellingen soms flare. Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de regeling zorgverzekering. Extraarticularie manifestaties: noduli mn op drukplaatsen, pleuritis, pericarditis, oogafwijkingen, huidafwijkingen bijv splinterbloedingen.

 5. Pobypep hij schrijft:

  A aanwijzingen myocard infarct, longembolie, pneumothorax, pneumonie. Bij langdurige valguskanteling hielbeen (platvoeten) - vekorting kuitspieren/achillespees spasmen peroneusspieren - krampen en vermoeidheid. postprandiale hypotensie   diabetes, alcoholisme of chronisch nierfalen?Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: